O Nas


Koncepcja portalu jest wynikiem połączenia pasji do samochodów zabytkowych oraz naszych zawodowych umiejętności i doświadczeń.

Tworząc portal połączyliśmy wiedzę z zakresu zasad wyceny instrumentów finansowych i prezentacji danych z perspektywy potrzeb instytucji zajmujący się wyceną aktywów, a także wiedzę z zakresu rozwiązań informatycznych, tworzenia i obsługi baz danych, prezentacji danych w portalach oraz unikalnych rozwiązań web design.

Naszym celem jest zaproponowanie rozwiązań umożliwiających bezpośrednią wycenę samochodów aspirujących do miana klasyka.