AnalizyNajwiększe zmiany wyceny według cenaklasyka.pl - stan średni, w ostatnim miesiącu, policzone dla wszystkich rodzajów marka/model/typ. Analiza obejmuje tylko pojazdy, które w dwóch ostatnich miesiącach zostały wycenione przez cenaklasyka.pl.

# Marka Model Typ Zmiana Wycena

Najlepszy i najgorszy trend liniowy dla wszystkich rodzajów marka/model/typ, które w obu ostatnich miesiącach zostały wycenione przez cenaklasyka.pl. Prezentowany jest największy procentowy zysk lub strata liczone miesiąc do miesiąca.

# Marka Model Typ Trend Wycena