Misja


Rynek samochodów klasycznych w Polsce jest obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Poprzez propagację samochodów klasycznych w programach telewizyjnych, wzrost zamożności społeczeństwa, potrzebę alternatywnych sposobów lokowania oszczędności, coraz większe grono osób zapragnęło zrealizować swoje marzenia i połączyć hobby z inwestycją. Do takich m.in. osób kierujemy ofertę naszego portalu.

Wzorem rynków rozwiniętych chcemy zaproponować Państwu metodę wyceny samochodu klasycznego na podstawie aktualnych i historycznych ofert internetowych. Chcemy także podjąć próbę porównania inwestycji w samochody klasyczne wobec standardowych metod lokowania oszczędności. Nasz portal zapewni Państwu możliwość oceny trendów w zakresie grup, typów, kraju pochodzenia klasyka, możliwość wyceny konkretnego modelu do poziomu szczegółowości poszczególnych typów danego modelu.

Mamy nadzieję, że zaproponowana forma szybkiej wyceny umożliwi Państwu określenie wartości wybranego klasyka.