Metodologia wyceny


Dane pozyskiwane są z popularnych serwisów ogłoszeniowych i przetwarzane na potrzeby wyliczeń prezentowanych danych.

Pozyskane dane podlegają weryfikacji wg. algorytmów i procesów opracowanych przez cenaklasyka.pl.

 • Cena średnia – (średnia arytmetyczna) obliczana jest na podstawie wszystkich analizowanych przez cenaklasyka.pl ofert w tym zapytaniu,
 • Cena maksymalna i minimalna – najwyższa i najniższa cena uwzględniona w analizie cenaklasyka.pl dla wybranego zapytania.

Prezentowane dodatkowe dane wyceny według cenaklasyka.pl stanów: dobry, średni, do remontu są obliczane na podstawie algorytmów cenaklasyka.pl i występują tylko w przypadku odpowiedniej liczby ofert w okresie dla analizowanego zapytania.

Algorytmy wykorzystywane do obliczeń stanowią własność intelektualną cenaklasyka.pl.


Metodologia indeksów


1) Rodzaje indeksów

Indeksy przedstawiane przez cenaklasyka.pl prezentują trendy dla zbioru pojazdów wchodzących w skład indeksu obliczane na podstawie wycen prezentowanych na cenaklasyka.pl.

Cenaklasyka.pl oblicza indeksy wg rodzaju:

 • historyczne (np.: do 1945, do 1965 do 1980 )
 • geograficzne (np. CK.PL_Poland )
 • specjalistyczne (np. CK.PL_Mercedes)

2) Skład indeksów

Do obliczenia Indeksów brane są pod uwagę pojazdy wchodzące w skład Indeksu lub pojazdów znajdujących się w subindeksach danego indeksu . Każdy subindeks jest także osobnym indeksem i może składać się z pojazdów lub kolejnych subindeksów.

Przykład

Indeks geograficznych CK.PL_Poland składa się z dwóch sub-indeksów historycznych:

 • CK.PL_Poland_O (oldtimers)
 • CK.PL_Poland_Y. (youngtimers)

Subindeksy mogą się składać z pojazdów lub kolejnych subindeksów.

Przykład

Indeks historyczny CK.PL_Poland_O składa się z subindeksów historycznych:

 • CK.PL_Poland_45
 • CK.PL_Poland_65
 • CK.PL_Poland_80

3) Metodologia wyznaczania pojazdów do indeksów

Przy ustalaniu składów poszczególnych indeksów geograficznych i historycznych brane były pod uwagę wyniki na koniec roku 2015 w zakresie udziału liczbowego poszczególnych modeli samochodów w danej kategorii indeksu. Udziały poszczególnych subindeksów w danym indeksie stanowią w przybliżeniu wagę udziału tych pojazdów w danej kategorii. Selekcja samochodów obejmowała modele, co do których ryzyko nie wystąpienia oferty w danym miesiącu było minimalne.

Zaszeregowanie w zakresie indeksów historycznych ze względu na specyfikę rynku, różnych dat produkcji analizowane było indywidualnie w celu najlepszego dopasowania danego modelu samochodu do prezentowanego indeksu.

W procesie zaszeregowania zastosowano następujące założenia:

 • W przypadku pojazdu produkowanego np. w latach 1936-1955 uwzględniono rok rozpoczęcia produkcji i zaszeregowany wszystkie ogłoszenia do kategorii _45 (do 1945).
 • W przypadku lat produkcji danego modelu w okresach dłuższych przechodzących pomiędzy progami dat indeksów wykorzystano filtry ograniczające daty lub inne specyficzne parametry pojazdu umożliwiające zaszeregowanie go np. do 2 koszyków i podział ogłoszeń pomiędzy 2 indeksy.
 • W przypadku rozpoczęcia produkcji w okresie końcowym granicy danego indeksu i dłuższych lat produkcji w kolejnym indeksie historycznym dany model przyporządkowywany był do wyższego indeksu. Np. produkcja modelu w latach 1964 -1980 skutkowała zaszeregowaniem do koszyka _80 (1966-1980).

Indeksy specjalistyczne wyznaczane są wg. dedykowanych dla danego indeksu założeń.

4) Definicje/Słownik

Data bazowa: data startu indeksu

Kapitalizacja bazowa: termin zapożyczony z terminologii rynku kapitałowego, oznacza sumę wartości średnich cen modeli pojazdu wchodzących w skład indeksu na dzień wyliczenia wartości indeksu w dacie startu indeksu

Średnia bazowa wartość samochodu: oznacza średnią wartość wyliczoną z wartości średnich cen modeli pojazdu wchodzących w skład indeksu/liczbę pojazdów w indeksie

Liczba pojazdów: oznacza liczbę modeli w danym indeksie